Onze school …..

Schooluren

Lesuren op onze school

We werken in 3 blokken van 2 lestijden.
08.30 u. – 10.10 u. : blok 1
10.10 u. – 10.30 u. : pauze
10.30 u. – 12.10 u. : blok 2
12.10 u. – 13.40 u. : middagpauze
13.40 u. – 15.20 u. : blok 3
15.20 u. – 15.35 u. : speelmoment
Op woensdag eindigen de lessen uiteraard om 12.10 u.

voor en naschoolse opvang

Je kan je schoolgaande kinderen laten opvangen in het initiatief buitenschoolse kinderopvang (IBO) van de gemeente.
De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije dagen en schoolvakantiedagen.
Op wettelijke feestdagen is het IBO gesloten.

Wij zijn voorschools open van 6.45 uur – 8.15 uur en
naschools van 15.50 uur – 18.00 uur.

Op woensdagnamiddag van 12.25 uur – 18.00 uur.
Tijdens vakanties zijn we open van 6.45 uur – 18.00 uur.


Meer info kunt u vinden op :

https://www.kaprijke.be/kinderopvang

Schoolreglement

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement.

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het schoolreglement omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.
Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen.
Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven.

Oudervereniging

LOV ofwel de Lembeekse OuderVereniging is een groep enthousiaste ouders, die zich doorheen het hele schooljaar inzetten om de school te ondersteunen.
Ons team zorgt voor veel animatie en sfeer binnen en buiten de schoolmuren. We voorzien een uitgebreid aanbod aan activiteiten voor de kinderen van de school, hun ouders, maar ook voor familie, vrienden en sympathisanten.
Zo worden ouders op de eerste schooldag verwelkomd met een heerlijk kopje koffie vergezeld met iets lekkers, kunnen de kinderen in september het schooljaar invliegen met een kinderfuif, maar zijn er ook nog tal van andere activiteiten : onze Halloweentocht, de LOV-quiz, carnaval, het overheerlijke lente-ontbijt, het LOV-après kieskot (verkiezingen), Tijd voor Middagspeeltijd, enz.
De opbrengst van deze activiteiten gaat integraal terug naar school. Zo betalen wij jaarlijks de busrit voor de zeeklassen van het tweede leerjaar, verwennen wij de kindjes en leerkrachten met een frietjesdag om het einde van het schooljaar feestelijk af te sluiten en doen wij ook onze bijdrage
voor de aanleg van ‘De groene speeltuin’.

Tot slot willen wij binnen de school ook de stem van de ouders zijn. Dus mocht je een ideetje hebben of vragen aan de school, kan je ons altijd aanspreken of mailen
(mail: lovlembeke@gmail.com).

Wij staan in rechtstreeks contact met het schoolteam en haar directie en nemen dit graag voor u mee.

CLB


Hoe neem je contact op met ons CLB ?
Kom eens langs : Visstraat 14 te Eeklo (vlakbij het station). 
Het is handig als je vooraf een afspraak maakt  via 09 376 70 50 of info@vrijclbmeetjesland.be .
Soms nemen wij zelf contact op met jullie.
Gesprekken kunnen op school, in het CLB of bij jullie thuis.
Wij hebben ook vaste dagen dat we op jullie school langs komen. 
Vraag ernaar op school ! 
Voor meer informatie, download deze folder