Aanmelden
Dag van de jeugdbewegingVrijdag 18 oktober is de jaarlijkse dag van de jeugdbeweging.
We nodigen alle leerlingen uit om in het uniform of shirt van hun jeugdbeweging naar school te komen.
 
 
16/10/2019


Onze schooldichter
Geniet van het herfstgedicht in bijlage.
Herfstsonate
9/10/2019


Rode neus van de maand oktober : respect
In bijlage meer info
Rode neus maand oktober
27/09/2019


Aanbod Huis van het Kind Eeklo
Hierbij vindt u de folders voor het aanbod opvoedingsondersteuning van Huis van het Kind Eeklo. Nieuw is het triple p-programma:
Triple P staat voor 'Positive Parenting Program‘ en is gericht op het versterken van positieve opvoedingsvaardigheden van ouders om zo gedrags- en emotionele problemen bij kinderen en jongeren te verminderen.
  • veilige en stimulerende omgeving
    positieve leeromgeving (b.v. werken met complimenten)
    positieve discipline
    realistische verwachtingen
    goed voor jezelf zorgen
 Daarnaast is er ook de opvoedingscursus opvoeden en zo.
 
Folder Opvoeden en zo
Folder triple P
25/09/2019


Klasblogs
Van enkele klassen zijn de blogs al actief.
Je vindt een lijst in bijlage.
Voor vijfde en zesde leerjaar mag je elke dag enkele sfeerbeelden van de plattelandsklassen verwachten.
Overzicht klasblogs
23/09/2019


Parkeerverbod
Vanaf 9 september tot en met 18 september is het niet toegelaten om te parkeren op de parking aan de school en de parking aan de kerk.
 
7/09/2019


Rode neuzen maand september : behulpzaamheid
In bijlage meer info
Rode neuzen maand september
6/09/2019


Schoolbibbonnen Davidsfonds
Vanaf dit jaar biedt het Davidsfonds de mogelijkheid om schoolbibbonnen te kopen ten voordele van de school. Dit kan een alternatief zijn voor verjaardagen...
Meer info vind je in hier.
5/09/2019


Instapdagen schooljaar 2019-2020
Onze jongste kleuters kunnen voor het eerst naar school komen op de instapdag waarop ze minstens 2 jaar en 6 maanden zijn.

De instapdagen voor het huidige schooljaar zijn de volgende:

maandag 2 september 2019
maandag 4 november 2019
maandag 6 januari 2020
maandag 3 februari 2020
maandag 2 maart 2020
maandag 20 april 2020
maandag 25 mei 2020
 
Wie hierover meer inlichtingen wenst, kan de school contacteren.
3/09/2019


Een gedicht van onze schooldichter
                             2 september prijkt op het kalenderblad.
                             De vakantie hebben we gehad.
                             Weer duiken we het schoolse leven in
                             met enthousiasme of tegenzin.
                             Een bagage vol beleving, emoties, kennis en durf,
                             op een rollercoaster van tegenslag en geluk.
                             Een nieuw schooljaar
                             …
                              Kom,
                              We slaan samen het eerste blad om.
                                    
                              Lies Van de Velde

 
Schooltijd
3/09/2019


Eerste schooldag
De oudervereniging nodigt je graag uit naar een gezellig babbelmoment op maandag 2 september. Meer info vind je in bijgaande folder.
Eerste schooldag
29/08/2019


Klaslijsten 2019-2020
In bijlagen vind je de klaslijsten voor het komende schooljaar.

Peuterklas: Juf Delphine
Eerste kleuterklas: juf Cynthia
Eerste/tweede kleuterklas: juf Isolde
Tweede/derde kleuterklas A: juf Laura
Tweede/derde kleuterklas B: juf Lies

Eerste leerjaar A: juf Ludwine en juf Sofie
Eerste leerjaar B: juf Kim en juf Sofie
Tweede laarjaar A: juf Mieke
Tweede leerjaar B: juf Jozefien en juf Sofie
Derde leerjaar A: juf Tiny en juf Tine
Derde leerjaar B: juf Audrey en juf Tine
Vierde leerjaar: juf Petra
Vijfde leerjaar A: meester Paul en juf Tine
Vijfde leerjaar B: juf Clara-Belle
Zesde leerjaar: juf Iris
 
Kleuterklassen
Lager
28/08/2019


Jaarkalender De Hei(r)akker 2019-2020
Onze jaarkalender werd gewijzigd. Er worden namelijk twee studiedagen geschrapt.
In bijlage de aangepaste kalender.
Kalender 2019-2020
7/08/2019


Infoavond nieuwe ouders
Voor nieuwe ouders op onze school organiseren we een bijzondere infoavond.
Deze infoavond gaat door op dinsdag 27 augustus om 18.30 u.
Meer info in bijgaand schrijven.
7/08/2019


Nieuwe lesuren
We hebben de lesuren aangepast om onze interne werking te verbeteren.
Vanaf 2 september starten we met een nieuw uurrooster.
We werken in 3 blokken van 2 lestijden.
08.30 u. – 10.10 u. : blok 1
10.10 u. – 10.30 u. : pauze
10.30 u. – 12.10 u. : blok 2
12.10 u. – 13.40 u. : middagpauze
13.40 u. – 15.20 u. : blok 3
15.20 u. – 15.35 u. : speelmoment
 
Deze manier van werken heeft volgende voordelen:

- Winst van effectieve onderwijstijd
- Vereenvoudigde verdeling van gymlestijden
- Meer mogelijkheden voor een loopbaan van 4/5
- De middagpauze wordt 10 min. korter. 

We zullen deze werkwijze uiteraard evalueren en bijsturen waar dit nodig blijkt.
Onze dag ziet er dus als volgt uit:
Voormiddag: 8.30 u. tot 12.10 u.
Namiddag: 13.40 u. tot 15.35 u.

Mocht u hierover vragen hebben, dan kan u daarvoor terecht bij de directeur.
 
3/07/2019


Data volgend schooljaar
Door omstandigheden moeten we volgend schooljaar twee studiedagen schrappen
- woensdag 22 januari 2020
- woensdag 29 april 2020
Bijgevoegd vind je ook de aangepaste jaarkalender.
 
Jaarkalender de Hei(r)akker
3/07/2019Menu
Rode neuzen
Klasblogs
Brieven voor ouders

Agenda
18/10/2019 Dag van de jeugdbeweging
26/10/2019 Herfstvakantie tot en met zondag 3 november
29/11/2019 Slotevenement Rode Neuzen School
3/12/2019 Tweede pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen)
14/12/2019 Kerstmarkt Lembeekse Oudervereniging

Fotoalbum
Complimentenbord 5B Complimentenbord 5B
Complimentenbord 5A Complimentenbord 5A
Rode neuzen oktober Rode neuzen oktober
Onthaal ouders op 2 september Onthaal ouders op 2 september Onthaal ouders op 2 september Onthaal ouders op 2 september Onthaal ouders op 2 september Onthaal ouders op 2 september Onthaal ouders op 2 september
Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start Rode-neuzen-start
Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag Eerste schooldag
Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018 Kleuteractiviteit op woensdag 26 juni 2018