Schoolraad
Vanaf nu kan u hier de verslagen lezen van onze schoolraad.
Vergadering van 2 oktober 2018


Capaciteitsbepaling
Jaarlijks publiceren we de leerlingencapaciteit voor volgend schooljaar.
Lees meer in bijlage.
Capaciteitsbepaling 2019-2020


Klassen lager 2018-2019
1A : Juf Ludwine en juf Sofie
1B : Juf Kim en juf Sofie
2A : Juf Mieke V.V.
2B : Juf Jozefien
3A : Juf Tiny en juf Tine
4A : Juf Petra
4B : Juf Clara-Belle
5A : Meester Paul en juf Tine
6A : Juf Audrey en juf Tine
6B : Juf Iris


Kleuterklassen 2018-2019
Peuterklas: Juf Jozefien (juf Delphine tot einde schooljaar)
1K        : Juf Cynthia
1k-2K   : Juf Isolde
2K-3KA: Juf Anneleen (juf Chloë tot 05/04/2019)
2K-3KB: Juf Lies


Schoolreglement 2018-2019
Zoals elk schooljaar zijn er een aantal wijzigingen in het schoolreglement. Het reglement van dit schooljaar heeft dit jaar geen grote veranderingen ondergaan. Het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO), de onderwijskoepel van het katholieke basisonderwijs, paste het oude schoolreglement aan, waar dit nodig bleek. Mogen we vragen het document in bijlage aandachtig door te nemen.
Schoolreglement


Infobundel onderwijswetgeving 2018-2019
Onze school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in dit schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar in bijlage.  De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.
Infobrochure onderwijsregelgeving 2018-2019


Lesuren op onze school
Voormiddag: van 8.30 u. tot 11.40 u. (woensdag tot 12.05 u.)
Namiddag: van 13.20 u. tot 15.40 u.

De speelplaatsen zijn altijd open 15 minuten voor aanvang van de lessen.
Dan is er ook toezicht voorzien.
 


Overzicht van de scholengemeenschap
Onze school maakt deel uit van Scholengemeenschap De Wending.
Organogram Scholengemeenschap De Wending


Organogram van de school
Hier zie je een overzicht van de school en haar partners.
Organogram De Hei(r)akker