Aanmelden
Capaciteitsbepaling
Jaarlijks publiceren we de leerlingencapaciteit voor volgend schooljaar.
Lees meer in bijlage.
Capaciteitsbepaling 2020-2021


Schoolreglement 2020-2021
Zoals elk schooljaar zijn er een aantal wijzigingen in het schoolreglement. Het reglement van dit schooljaar heeft dit jaar geen grote veranderingen ondergaan. Het Vlaams Verbond van het Katholiek Basisonderwijs (VVKBaO), de onderwijskoepel van het katholieke basisonderwijs, paste het oude schoolreglement aan, waar dit nodig bleek. Mogen we vragen het document in bijlage aandachtig door te nemen.
Schoolreglement


Infobundel onderwijswetgeving 2020-2021
Onze school stelt de ouders bij inschrijving in kennis van de ‘infobrochure onderwijsregelgeving’. Dat document biedt een overzicht van de relevante regelgeving met betrekking tot de items die opgenomen zijn in ons schoolreglement.
Een actuele digitale versie van het document is beschikbaar in bijlage.  De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder de instemming van de ouders. Bij elke wijziging van de inhoud van de bundel, verwittigt de school de ouders via een nieuwsbrief. Op hun verzoek ontvangen de ouders een papieren versie van het document.
Infobundel regelgeving basisonderwijs


Lesuren op onze school
We hebben de lesuren aangepast om onze interne werking te verbeteren.
We werken in 3 blokken van 2 lestijden.
08.30 u. – 10.10 u. : blok 1
10.10 u. – 10.30 u. : pauze
10.30 u. – 12.10 u. : blok 2
12.10 u. – 13.40 u. : middagpauze
13.40 u. – 15.20 u. : blok 3
15.20 u. – 15.35 u. : speelmoment
Op woensdag eindigen de lessen uiteraard om 12.10 u.


Overzicht van de scholengemeenschap
Onze school maakt deel uit van Scholengemeenschap De Wending.
Organogram Scholengemeenschap De Wending


Organogram van de school
Hier zie je een overzicht van de school en haar partners.
Organogram De Hei(r)akker