Aanmelden
Schoolreglement
In bijlage vind je de actuele versie van ons schoolreglement.
Schoolregelement 2022-2023


Jaarkalender 2022-2023
Jaarkalender in bijgevoegd document.
Jaarkalender


Capaciteitsbepaling
Jaarlijks publiceren we de leerlingencapaciteit voor volgend schooljaar.
Lees meer in bijlage.
Capaciteitsbepaling 2020-2021


Lesuren op onze school
We werken in 3 blokken van 2 lestijden.
08.30 u. – 10.10 u. : blok 1
10.10 u. – 10.30 u. : pauze
10.30 u. – 12.10 u. : blok 2
12.10 u. – 13.40 u. : middagpauze
13.40 u. – 15.20 u. : blok 3
15.20 u. – 15.35 u. : speelmoment
Op woensdag eindigen de lessen uiteraard om 12.10 u.