Aanmelden
Schooljaar 2020-2021
Het nieuwe schooljaar start op dinsdag 1 september 2020.
Op het ovezicht einde schooljaar stonden enkele fouten. Deze zijn hierbij rechtgezet.
In bijlage vind je ook een kalender voor het nieuwe schooljaar.
 
Donderdag  27 augustus om 18.30 u. : infoavond voor nieuwe ouders
Dinsdag 1 september: start schooljaar 2020 - 2021 (met koffie voor de ouders in de refter)
Donderdag 3 september: infoavond kleuterklassen om 19.30 u.
Maandag 7 september: infoavond eerste en tweede leerjaar om 19.30 u.
Dinsdag 8 september: infoavond derde en vierde leerjaar om 19.30 u.
Donderdag 10 december: infoavond vijfde en zesde leerjaar om 19.30 u.
Woensdag 16 september: breng je sportclub naar school
Vrijdag 25 september: scholenveldloop
Vrijdag 2 oktober: eerste facultatieve vrije dag
Vrijdag 23 oktober: dag van de jeugdbeweging
Donderdag 29 oktober: eerste pedagogische studiedag (leerlingen vrijaf)
Zaterdag 1 november: herfstvakantie tot en met zondag 8 november
Woensdag 11 november: herdenking Wapenstilstand
Woensdag 2 december: tweede pedagogische studiedag (leerlingen vrijaf)
Zaterdag 19 december: kerstvakantie tot en met zondag 3 januari
Vrijdag 12 februari: Carnavalstoet
Zaterdag 13 februari: Krokusvakantie tot en met zondag 21 februari
Zondag 28 maart: Schoolfeest
Zaterdag 3 april: Paasvakantie tot en met zondag 18 april
Zondag 9 mei: Moederdag
Donderdag 13 mei: Hemelvaartweekend tot en met zondag 16 mei
Maandag 17 mei: Zeeklassen tweede en derde leerjaar tot en met vrijdag 21 mei
Maandag 7 juni: Tweede facultatieve vrije dag
Zondag 13 juni: Vaderdag
Maandag 24 mei: Pinkstermaandag
Woensdag 30 juni: Laatste schooldag
 
Jaarkalender 2020-2021
4/08/2020